Post Thumb Slider 01

Di tích

Lăng vua Thiệu Trị (Xương lăng)

Lăng vua Thiệu Trị là một trong 7 khu lăng mộ của các vua Nhà Nguyễn được nhiều khách du.

Di tích

Lăng vua Minh Mạng (Hiếu lăng)

Lăng vua Minh Mạng  được khởi công vào tháng 9/1840. Công trình đang tiến hành thì vua Minh Mạng lâm.

Di tích

Lăng vua Gia Long (Thiên Thọ lăng)

Thiên Thọ là lăng vua Gia Long (mất tháng 02/1820) và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu (mất năm 1814). Lăng.

Di tích

Điện Voi Ré – Nơi thờ các vị thần bảo vệ và thờ 04 con

Sau khi lên ngôi, vua Gia Long (1802 – 1820) đã cho xây dựng bên cạnh mộ con voi một.

Di tích

Hổ Quyền – Đấu trường giữa hổ và voi dưới thời triều Nguyễn

Hổ Quyền hay còn gọi là Hổ Khuyên, tọa lạc tại địa phận thôn Trường Đá, phường Thủy Biểu, thành.