Blog

Di tích

Lăng vua Thiệu Trị (Xương lăng)

Lăng vua Thiệu Trị là một trong 7 khu lăng mộ của các vua Nhà Nguyễn được nhiều khách du lịch ghé tham quan hàng năm rất đông. Cùng Cố.

Xem thêm
Di tích

Lăng vua Minh Mạng (Hiếu lăng)

Lăng vua Minh Mạng  được khởi công vào tháng 9/1840. Công trình đang tiến hành thì vua Minh Mạng lâm bệnh và băng hà ngày 20/01/1841. Một tháng sau, ngày.

Xem thêm
Di tích

Lăng vua Gia Long (Thiên Thọ lăng)

Thiên Thọ là lăng vua Gia Long (mất tháng 02/1820) và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu (mất năm 1814). Lăng được khởi công xây dựng lần đầu tiên vào năm.

Xem thêm
Di tích

Điện Voi Ré – Nơi thờ các vị thần bảo vệ và thờ 04 con voi dũng cảm nhất trong chiến trận của triều Nguyễn

Sau khi lên ngôi, vua Gia Long (1802 – 1820) đã cho xây dựng bên cạnh mộ con voi một ngôi điện thờ với tên gọi là Long Châu Miếu,.

Xem thêm
Di tích

Hổ Quyền – Đấu trường giữa hổ và voi dưới thời triều Nguyễn

Hổ Quyền hay còn gọi là Hổ Khuyên, tọa lạc tại địa phận thôn Trường Đá, phường Thủy Biểu, thành phố Huế. Hổ Quyền không chỉ là di tích đặc.

Xem thêm
Di tích

Thế Miếu (Thế Tổ Miếu) và Hưng Miếu (Hưng Tổ Miếu)

Bên trong Đại Nội Huế có 5 miếu thờ vô cùng quan trọng với hoàng gia triều Nguyễn. Và ngày nay cũng là điểm đến tham quan du lịch chính.

Xem thêm
Di tích

Cửa Chương Đức

Cửa Chương Đức là một trong bốn cổng của Hoàng Thành, nằm ở phía Tây của Hoàng Thành, ngoài chức năng là cổng dành cho các bà trong cung ra.

Xem thêm
Di tích

Phủ Nội Vụ – Cơ sở hậu cần trực tiếp của nhà vua; ngân khố của triều Nguyễn

Phủ Nội Vụ nằm ở phía Đông Bắc của Hoàng Thành. Phủ Nội Vụ là nơi quản lý, cất giữ, dâng tiến, cấp phát các loại vàng bạc, châu ngọc,.

Xem thêm
Di tích

Đàn Nam Giao và Lễ tế Trời dưới thời nhà Nguyễn

Đàn Nam Giao Huế hiện nay được xây dựng vào năm 1806, dưới thời vua Gia Long, để thực hiện lễ tế Trời. Đây là công trình quan trọng của.

Xem thêm
Di tích

Làng Cổ Lão – Quá trình khai thiết và hệ thống thiết chế văn hóa

1. Lời dẫn Nam tiến (The March to the South) là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến, chỉ sự mở rộng lãnh thổ của người Việt về phương.

Xem thêm